תקנון


אלפי לקוחות אוהבים ושיתפו
נשמח ללייק או לשיתוף

 

תקנון האתר

מבוא

תקנון זה ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת מבחינת הנוחות בלבד, אולם כמובן פונה ומתייחס לשני המינים כאחד.

תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש באתר ובין טבעלייף ו/או מי מטעמם לכל דבר ועניין.
מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר, מהווים את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות וכל תנאי מתנאי תקנון זה.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש ויובהר כי כל המבצע פעולה כזו או אחרת באתר מצהיר בזאת כי הנו מודע להוראת תקנון האתר וכי הוא מקבל אותו ומסכים
לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד
טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה ותנאיו.

 

הגדרות

האתר: אתר האינטרנט  www.tevalife.com

החברה: את האינטרנט טבעלייף ו/או מי מטעמו ואו/או מי שמפעיל את אתר האינטרנט טבעלייף.

הלקוח: כל גולש באתר, כל המזמין סחורה דרך האתר, כל הנרשם באתר כולל למועדון הלקוחות, כל אחד ואחד העושה שימוש כלשהו באתר.

הסחורה: פריטים שונים כולל סיבים תזונתיים.

יום ביצוע ההזמנה: היום בו אושרה העסקה על ידי חברות האשראי.

זמן אספקת הסחורה: היום בו קיבל הלקוח את הסחורה שקנה באתר לכתובת אשר רשם בעת ההזמנה.

דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים כפוף לתנאי דואר ישראל.

דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ע”י החברה ו/או האתר.

כתובת למשלוח דואר: הכתובת אותה ציין הלקוח ככתובת לקבלת ההזמנה בעת ביצועה באתר.

המועד המבוקש לאספקת הסחורה: המועד אשר ציין הלקוח כמועד בו הוא מעוניין לקבל את הסחורה.

ימי עסקים: ימי עסקים כוללים את הימים ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי ושבת וכן לא כוללים ערבי חג, חג וחול המועד.

 

כללי

1. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לכל פעילות באתר, להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוח ו/או הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.

2. האתר פועל כחנות אינטרנטית און-ליין למכירת מוצרים שונים, בין השאר סיבים תזונתיים.

3. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה באתר, ו/או נרשם באתר, ו/או עושה שימוש כלשהו באתר, מצהיר בזאת כי עם ביצוע הרכישה ו/או ההרשמה באתר ו/או שימוש כלשהו באתר, הוא קרא את התקנון הזה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענות, מענות, ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל מי שמטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון הזה.

4. הרישומים המופיעים במחשבי החברה והם בלבד, יהוו ראיה לנכונות כל פעולה, רישום ושימוש אשר מתבצעים באתר.

5. תמונות המוצרים הנן להמחשה ולעתים מעצם טבען עלולות להיות שונות במקצת מהמוצרים עצמם וייתכן כי יחולו שינויים לא משמעותיים בין התמונות למוצרים.

6. החברה ו/או האתר אינם מתחייבים לכך כל המוצרים אשר מוצגים באתר ו/או יוזמנו יהיו בפועל במלאי בעת ביצוע ההזמנה או בכלל בכל עת.

7. החברה ו/או האתר עושים ככל שביכולתם שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם אולם למען הסדר הטוב יובהר כי עלולים להופיע במידע המוצג אי דיוקים או שגיאות אשר נעשו בתום לב והחברה ו/או האתר לא ישאו בשום אחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ.

9. החברה ו/או האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לעדכן בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי המשלוח. המחיר התקף להזמנה שבוצעה הוא המחיר אשר התפרסם באתר בעת השלמת הליך ההזמנה.

10. החברה ו/או האתר רשאים בכל עת להציע מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות. החברה ו/או האתר רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש להפסיק מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות אלו.

11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים וכדומה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל אמצעי אחר.

12. בעצם הרשמה לאתר, הלקוח מסכים לכל תנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכן מודע ומסכים לכך שמדי פעם הוא יקבל לתיבת המייל שלו ניוזלטרס וכן הודעות פרסומיות על מבצעים שונים אשר באם יערכו באתר.
בכל עת הלקוח יוכל להסיר את עצמו מן הדיוור גם לאחר שנרשם, באמצעות קישור בתחתית הדיוור שהתקבל. ייתכן כי הלקוח יהיה רשום למספר רשימות דיוור כגון רשימה אחת למבצעים, רשימה אחת לחדשות וכדומה, ולכן באחריותו הבלעדית להסיר את עצמו מכל רשימת דיוור בנפרד.

13. בכל שאלה ו/או בירור ניתן תמיד לפנות לשירות הלקוחות של החברה דרך דף צור קשר באתר.

14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מדי פעם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

 

המוצרים המוצעים ו/או המומלצים ו/או הנמכרים באתר

אתר טבעלייף הנו אתר פרטי ואינו מקושר או שייך לשום חברה או גוף מסחרי או מוסדי כגון בתי חולים, מכוני מחקר, חברות תרופות, קופות חולים, בתי מרקחת וכדומה.
כל הכתוב ו/או המתפרסם באתר טבעלייף הוא הוא מידע בלבד, ובשום פנים ואופן אין לראות בו הוראות לטיפול עצמי, אבחון, ו/או המלצה לטיפול כזה או אחר, ו/או נטילת חומר כזה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא מוסמך ותחת פיקוחו בלבד.
כל המוצרים מכל סוג שהם המוצגים ו/או הנמכרים כאן באתר מוצגים ו/או נמכרים כשירות לגולשים. אין שום קשר ואין שום זיקה בין המוצרים המוצגים ו/או הנמכרים כאן באתר למי מהרופאים ו/או הכותבים באתר, וברור מכך שמי מהרופאים ו/או הכותבים באתר אינם ממליצים על מוצר כזה או אחר ו/או טיפול כזה או אחר ו/או נטילת ו/או רכישת מוצר כזה או אחר.

 

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח הרשום באתר באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים בצורה מדויקת ונכונה מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוח להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם הלקוח ימסור פרטים שגויים ו/או לא נכונים, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים על כך כי המוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

3. אישור ההזמנה ע”י הלקוח וביצועה מותנה בכך שהקנייה תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4. פרטי ההזמנה כפי שמסר הלקוח בעת ההזמנה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה על כך ואם ירצה יוכל לשלם בכל דרך מקובלת אחרת על פי תיאום עם החברה ו/או האתר.

6. אישור הרכישה והספקת הסחורה מותנה בכך שהמוצר יהיה קיים במלאי אצל מחסן החברה ו/או באתר בעת מועד האספקה. אף במידה ולא צוין כי המוצר לא קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו החברה ו/או האתר מחויבים במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו.
במידה והלקוח חויב, הרי ברור שכל סכום אשר שילם במידה ואכן שילם יוחזר לו.
יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים אשר בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, אולם בפועל אינו קיים במלאי עקב סיבות שונות, ולא ניתן לספק אותו, ובמקרה כזה תבוטל העסקה והלקוח לא יהיה זכאי לבוא בטענות ו/או מענות כלשהן.

7. מודגש ומובהר בזאת כי החברה ו/או האתר על פי שיקול דעתם הבלעדי רשאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא כולל סיבות של מסירת פרטים שגויים, אי כיבוד כרטיס האשראי של הלקוח ע”י חברות האשראי, פגיעה בחברה ו/או באתר ו/או מי מטעמם, הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה וכדומה.

8. למען הסר ספק, השלמת ההזמנה והספקת הסחורה ללקוח מותנה בהימצאות הסחורה במלאי וכן בתשלום מלא וקבלתו בפועל מאת הלקוח עבור הסחורה שרכש באתר.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

על פי האמור בסעיף חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981:

* ביטול ההזמנה לפני שליחת הסחורה ללקוח לא יגרום שום חיוב, וללקוח יוחזרו הכספים אשר שילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח באם היו. זיכוי כספי יינתן ע”פ האמור בחוק.

לאחר שליחת ההזמנה ללקוח, הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה – לפי המאוחר מביניהם.

במקרה של ביטול עסקה יינתן ללקוח זיכוי כספי בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.
*הזיכוי יינתן בתנאי שהסחורה הוחזרה ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, ובאריזה המקורית שהתקבלה.
כל זיכוי עבור עסקה בכרטיס אשראי יועבר לכרטיס האשראי של הלקוח ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
כל תשלום בדרך אחרת יוחזר ללקוח בדרך התשלום בה בוצעה ההזמנה או בצ’ק לפקודת הלקוח או בהעברה בנקאית לחשבון הלקוח וזאת תוך 5 ימי עסקים.

* לא יינתן זיכוי כספי בגין סחורה שלא שולמה בגינה תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

* אופן החזרת הסחורה – הלקוח ישלח את הסחורה חזרה לחברה באמצעות שליח של החברה בתשלום, או יחזיר בעצמו למשרדי החברה ע”פ תיאום טלפוני מראש.

* כרטיסי דיירקט לא ניתן לזכות, אי לכך לקוח ששילם בכרטיס דיירקט זכאי לקבלת החזר בצ’ק לפקודת הלקוח או בהעברה בנקאית לחשבון הלקוח וזאת תוך 5 ימי עסקים.

 

*** למרות כל האמור לעיל, במקרה של ספק ו/או חילוקי דעות, הרי שכל מקרה של ביטול עסקה ו/או החזרה יהיו כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.

 

במידה ונפלה טעות במחירים ו/או מי הרוכשים גרם למניפולציה כזו או אחרת אשר בעטיין שונה המחיר, או שונתה כמות המוצרים ללא מחיר תואם, ו/או שונו תנאי מבצע כלשהו, הרי שזכותה של החברה לבטל הזמנה שכזו ולהחזיר את תמורתה באם שולמה ללקוח וזאת מבלי שללקוח תהיה טענה כלשהי.

 

אספקה ומשלוחים

1. אספקת הסחורה לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות איתה עובדת החברה, או על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, במקרים מיוחדים באמצעות דואר רשום, וזאת במסגרת זמן ההספקה שהובטח.

2. באם לא מצוין שהמשלוח חינם, הרי שסכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך הרכישה ויתווסף לסך ההזמנה. באפשרותך לבחור באיסוף עצמי במשרדי האתר וזאת בתיאום מראש בלבד ואז לא תחויב בדמי משלוח.

3. מאחר והחברה ו/או האתר תלויים באספקה ובשליחות בגוף שלישי כגון חברת שליחויות או דואר ישראל, מובהר בזאת כי החברה ו/או האתר אינם מחויבים לשלוח את הסחורה לכל יישוב בארץ.

4.  החברה מתחייבת לארוז ולהוציא את ההזמנה למשלוח וזאת בתוך 3-5 ימי עסקים ליעד המבוקש לא כולל יום ההזמנה, לאחר מכן ההזמנה תישלח ללקוחות בטווח זמן של 3-5 ימי עסקים באמצעות חברת שליחים.
החברה ו/או האתר לא יהיו מחויבים להתחייב להגעה עד 3-5 ימי עסקים ליישובים מבודדים או רחוקים כגון יישובי הערבה ואילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן.

5. משלוח בדואר רשום במידה והחברה תחליט על כך, תלוי בדואר ישראל, כאשר נכון להיום ההתחייבות שלהם הנה לעד 14 ימי עסקים.

6. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תבוטל והכספים אשר שילם הלקוח באם שילם יוחזרו לו במלואם.

7. החברה ו/או האתר בשום מקרה אינם אחראים על עיכובים בהספקת הסחורה על ידי חברות השליחויות איתה עובדת החברה ו/או האתר.

8. מוסבר ומובהר בזאת ללא כל ספק כי האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השליחויות (או דואר ישראל) אתה עובדת החברה ו/או האתר.

9.החברה רשאית אולם בשום פנים לא מחויבת לספק את הסחורה גם אל מחוץ לאזורי החלוקה. היה ונקלטה הזמנה שכזו במחשבי החברה, הרי שבמקרה זה תבוטל ההזמנה והכסף יוחזר ללקוח.

10. איסוף עצמי אפשרי לכל הרוצה בתיאום מראש בטלפון של החברה ע”פ השעות שהחברה תחליט או דרך בקשה לקשר דרך דף צור קשר באתר.

11. במידה ונפלה טעות במחירים ו/או מי הרוכשים גרם למניפולציה כזו או אחרת אשר בעטיין שונה המחיר, או שונתה כמות המוצרים ללא מחיר תואם, ו/או שונו תנאי מבצע כלשהו, הרי שזכותה של החברה לבטל הזמנה שכזו ולהחזיר את תמורתה באם שולמה ללקוח וזאת מבלי שללקוח תהיה טענה כלשהי.

 

אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, אשר ייגרם ללקוח ו/או לגולש באתר ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהיה לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או עגמת נפש שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. ייתכן ואם נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט ו/או במחירו ו/או בכל פרט אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את האתר.

3. אם נפלה טעות במחיר המוצר עקב טעות סופר, או שנעשתה בתום לב ו/או עקב תקלה כלשהי, הרי שהחברה ו/או האתר לא יהיו חייבים למכור ולספק את הסחורה למזמין, אף אם השלים את תהליך ההזמנה והלקוח יזוכה בכספו באם שילם.

4. תמונות הפריטים באתר מעצם טבען עלולות להיראות שונה ו/או בצבע שונה ולכן ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן,לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

5. בכל מקרה החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות כלשהי העולה על ערך הסחורה שנרכשה וכן לא יישאו בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש לא נכון של הסחורה על ידי הלקוח ו/או כתוצאה מפעולה כלשהי שלא על פי הוראות היצרן.

7. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לתקלות מסוגים שונים לרבות עיכובים באספקת הסחורה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כגון בעיות של חברת שליחויות, בעיות בדואר ישראל, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב של האתר ו/או החברה ו/או במערכת התקשורת והטלפונים ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

8. החברה ו/או האתר יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד ובזמן המבוקש. אם הלקוח סבור כי הסחורה שרכש באמצעות האתר או שירותים כלשהם לוקים בפגם כלשהו, עליו לפנות ככל המוקדם לשרות הלקוחות דרך דף צור קשר באתר.

 

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המוצרים, השיטות והנתונים המסחריים, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב, הטקסטים/המלל באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר הנם רכושם הבלעדי של החברה.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם בכל צורה, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות כולל תמונות המוצרים וטקסטים, עיצוב בגדים, טקסטים/מלל וכיוצא בזאת, ללא קבלת רשות מפורשת ובכתב מאת החברה ו/או האתר.

 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה ו/או האתר.

2. החברה לא תמסור שום פרט מפרטי הלקוח, למעט במקרים כגון:
אם תידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי כל דין, אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוחה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או האתר ו/או עם מי מטעמם.
אם החברה תעביר את פעילותה לגוף שלישי כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה אל תוך פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את כל פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ללקוח לא תהיה בשום מקרה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה באתר, רכישה דרך האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות, מהווה בזאת את הסכמתו של הלקוח לכך שפרטיו וכל מידע אודותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, וכי ייעשה במידע זה שימוש בין היתר למטרות
הבאות: למטרות שיווק, מידע, פרסום, קידום מכירות ומכירות כולל פניה ללקוח בכל אמצעי אמצעי תקשורת שתמצא לנכון כולל דיוור ישיר, בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, הודעת ווטס-אפ ו/או בכל באמצעי אחר לרבות באמצעות שימוש ב”עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

עוד מוסכם כי המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות וויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש
בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את הלקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הלקוח יודע ומאשר בזאת כי ידוע לו שלא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו ובידיעתו המלאים.

הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. לקוח אשר אין ברצונו כי ייעשה שימוש בפרטיו יכול תמיד להסיר את עצמו ממאגר המידע אשר ברשות החברה וזאת באמצעות פנייה אל החברה או באמצעות לחיצה על קישור להסרה המצוי בכל דיוור.
מאחר ועלולות להיות תקלות תקשורת ו/או תקלות תכנותיות, על הלקוח לוודא שאכן הוסר ממאגר המידע של החברה באמצעות פנייה אל החברה וקבלת תשובה ואישור על הסרתו מן המאגר.

 

שימוש בCookies עוגיות

האתר משתמש בעוגיות (להלן ” Cookies “ו/או ” עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, וזאת בין השאר למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך יוצר על פי פקודה משרתי החברה.
חלק מהעוגיות יפקע כאשר תסגור את הדפדפן ואחיו עוגיות אחרות אחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שגלשת באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד.
העוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ כגון עוגיות של חברת Google ו/או פייסבוק אשר כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ואשר עוזרות לנו להתאים לך את חווית הגלישה.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך בקר בקובץ העזרה של הדפדפן דרכו אתה גולש, אולם במקרה זה, עליך לדעת כי ייתכן ולא תוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים כשירות באתר.

בנוסף אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי “cookies”, קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-“cookie” מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

* כניסה ושימוש באתר מהווים את הסכמתכם לשימוש בקבצי ה-cookies. אם אינכם מסכימים הרי שאתם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר, לא לגלוש בו ולא לעשות שום פעולה כלשהי באתר.

 

החברה ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאיו, חלקם או כולם מדי פעם, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

 

דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ותנאיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש ו/או לרכישה באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

ט.ל.ח.

 

אינולין אינו תרופה ובוודאי שלא נועד להוות תחליף לתרופות, אולם על פי המחקרים, העדויות וההמלצות, בהחלט מוכח ביחד עם חיידקי המעי הטובים כעשויים לסייע בחיזוק מערכת החיסון ועשויים לסייע במניעת התפתחות שלל מחלות כמוזכר לעיל.
מזכירים לכם שכל טיפול חייב ייעוץ ופיקוח של הרופא המטפל.

 

כל הכתוב והמוזכר כאן באתר לקוח מתוך מחקרים ומאמרים שפורסמו במוסדות המובילים והמוכרים בעולם כגון באוניברסיטאות הרווארד, אוקספורד, כתב העת Nature, אתר הספריה הלאומית של הממשל האמריקני, ועוד מוסדות מכובדים ומוכרים רבים בעולם, ואף כאן בארץ כגון הטכניון בחיפה ומכון ויצמן.

   צלצלו עכשיו דילוג לתוכן