cookies


אלפי לקוחות אוהבים ושיתפו
נשמח ללייק או לשיתוף

 

שימוש בCookies (עוגיות)

 

האתר משתמש בעוגיות (להלן ” Cookies “ו/או ” עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, וזאת בין השאר למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך יוצר על פי פקודה משרתי החברה.
חלק מהעוגיות יפקע כאשר תסגור את הדפדפן ואחיו עוגיות אחרות אחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שגלשת באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד.
העוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ כגון עוגיות של חברת Google ו/או פייסבוק אשר כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ואשר עוזרות לנו להתאים לך את חווית הגלישה.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך בקר בקובץ העזרה של הדפדפן דרכו אתה גולש, אולם במקרה זה, עליך לדעת כי ייתכן ולא תוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים כשירות באתר.

 

בנוסף אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי “cookies”, קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-“cookie” מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

* כניסה ושימוש באתר מהווים את הסכמתכם לשימוש בקבצי ה-cookies. אם אינכם מסכימים הרי שאתם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר, לא לגלוש בו ולא לעשות שום פעולה כלשהי באתר.

   צלצלו עכשיו דילוג לתוכן